Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ.  ΣΟΧ 3/2014
Για την πρόσληψη, πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών), που εδρεύει στην Κοζάνη.

Ανακοίνωση
Δικαιολογητικά
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Προθεσμία