Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

1. Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, ΑντΙρχος Κοζάνης

 
2. Συζήτηση - Λήψη απόφασης για την δικαστική δίωξη των κατοίκων της Ακρινής

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μητσιάκος, Δημοτικός Σύμβουλος

 

3. Έγκριση της αριθμ. 47/2013 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013 της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης"

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.

 
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου

«Ολοκλήρωση πλακοσκεπή αγωγού ομβρίων υδάτων Αιανής».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 

5. Έγκριση κατάργησης θέσης περιπτέρου στην περιοχή «Γιτιά» στην πόλη της Κοζάνης .

Εισηγητής: κ. Μάρκος φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
6. Αιτήσεις - έγγραφα - ανακοινώσεις
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 
Δημήτρης Μαυροματίδης