Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 26 /03/2013
Αριθμ. πρωτ.:   445
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »
Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ. 445/ 19-03-2013 αίτηση της ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

·   Πύρρου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βασιλικής έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μπιζανίου

·   Βορείου Ηπείρου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μπιζανίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αυλών

·   Βασιλικής, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μπιζανίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αυλών

·   Στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας των οδών Κοσμά Αιτωλού(από τη διασταύρωσή της με την οδό Αμυγδαλέων) και Μπιζανίου, με φορά κατεύθυνσης προς την οδό Παύλου Μελά,

 
 

από την Τρίτη 26/03/2013 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 05/04/2013 και ώρα 17:00.

 
 

Β) Τη στένωση της οδού Αγίων Σαράντα από την Τρίτη 26/03/2013 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 05/04/2013 και ώρα 17:00.

 
Γ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 05/04/2013.
 
 

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.