Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προσλήψεις καθηγητών πιάνου και Βιολιού στο Δημοτικό Ωδείο

Ο Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας Κοζάνης, προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης, έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Π.Δ 524/80 και σύμφωνα με την Α.Π. οικ. 31474/7-8-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδιαφέρεται για τη σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου με καλλιτεχνικό προσωπικό – καθηγητή μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:

2 (δύο) καθηγητές ΔΕ Πιάνου
2 (δύο) καθηγητές ΔΕ Βιολιού
 

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.      Αίτηση

2.      Σύντομο Βιογραφικό

3.      Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

4.      Θεωρημένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ελλείψει αυτού οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο)

5.      Προϋπηρεσία
 

Κατάθεση αιτήσεων με τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 20/1/2014 (Αριθ. Πρωτοκόλλου) ώρες 5.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. στο ΔΩΚ (οδός Δαβάκη, Δρίζειο κτήριο).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461034932 και 2461029843