Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κοζάνης, Δευτέρα 09/09, 13.30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
   ΝΟΜΟΣ    ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          Κοζάνη, 5 Σεπτεμβρίου  2013

Δ Η Μ Ο Σ    Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                   Αριθμ. πρωτ : 57.939

           -------------                                                                            
           Γραμματεία 
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                       Προς : Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 
1
Αθανάσιο (Σάκη) Βαρέκα
2

Αθανασία (Σούλα) Βακωνάκη - Χάϊδω

3

Θεόδωρο Βασδάρη

4

Ειρήνη Κακουλίδου 

5

Ελπίδα Κουϊμτζίδου

6

Κων/νο Ανουλίδη

7
Γεώργιο Βαβλιάρα
8

Ελευθέριο Ιωαννίδη

                    
                                                            Κοιν.: Λάζαρο Ν. Μαλούτα Δήμαρχο Κοζάνης
 

 Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13: 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.       Προέγκριση ή μη αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

2.      Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.

 

3.      Ανάκληση η μη άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

4.      Σύνταξη Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Κοζάνης.

 

5.      Εξέταση αιτήματος της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ για συναίνεση ή μη χορήγησης άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης ασβεστικού σχιστόλιθου σε Δημοτική έκταση Ε= 6.832,00 τ.μ. & Ε=5.557,00 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

 

6.      Τροποποιήσεις σχεδίου.  

 

7.      Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
Ο Πρόεδρος
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Μάρκος Χ. Φλώρος
Αντιδήμαρχος  Κοζάνης
 

     Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

         Κοζάνη, 5 Σεπτεμβρίου  2013

                    

        

             Γρηγοριάδης Ιωάννης