Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Δευτέρα 22 Ιουλίου στις 20.00

 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 17-07-2013

 Αρ. Πρωτ : 44447

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
22-07-2013
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
 
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
 
1.      

Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

2.      

Τροποποίηση της 263/2012 ΑΔΣ Κοζάνης «Απευθείας αγορά ακινήτου (οικοπέδου) εμβ. 132,89 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ροδιανής για τη δημιουργία Πάρκου – Παιδικής Χαράς»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

3.      

Εξέταση αιτήματος Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης για μετατροπή ανοικτού ταινιοδρόμου, που πρόκειται να κατασκευάσει η ΔΕΗ, σε Κλειστό

Εισηγητές: κ.κ. Δ. Μαυροματίδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Π. Πουτογλίδης, Πρόεδρος Τ.Κ. Ακρινής.

4.      

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με τίτλο «Παραχώρηση υποδομών και λειτουργική υποστήριξη παραρτήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

5.      

Τροποποίηση της αριθμ. 84/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ.Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

6.      

Έγκριση της αριθμ. 25/2013 Α.Δ.Σ. «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012» του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Ο.Α.Π.Ν.

7.      

Τροποποίηση της αριθμ. 147/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης.

8.      

 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β’ Φάση»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

9.      

Εξέταση ένστασης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ περί προσβολής της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 1ου Π.Π.Α.Ε. του έργου «Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου.

 Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

10. 

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

11. 

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ΜΠΕ του έργου «Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ Ι» συνολικής ισχύος 24MW και των συνοδών έργων αυτού, στις θέσεις «Κουρούμπα/Κορυφή/Βράχος» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Εισηγητής: κ.Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. 

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ΜΠΕ του έργου «Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ ΙΙ» συνολικής ισχύος 36MW και των συνοδών έργων αυτού, στις θέσεις «Στάνες/Ξηροπήγαδο/Σκοπιά» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», 

Εισηγητής: κ.Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. 
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 20:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Δευτέρα 22-07-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ