Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 20.00

  
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 19-04-2013
  Αρ. Πρωτ : 20663
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
25-04-2013
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
 
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
 
1.      

Ενημέρωση για τον Απολογισμό Εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Κοζάνης.

Εισηγητής: κος Καραχισαρίδης Δ/ντης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης
2.      

Ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Εισηγητής: κος Καραχισαρίδης Δ/ντης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης
3.      

Παραχώρηση παλαιών μη λειτουργούντων Σχολείων σε Πολιτιστικούς Συλλόγους.

Εισηγητής : Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης..

4.      

Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Διάνοιξη οδού Αλλικαρνασού»

Εισηγητής : κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 
5.      

Έγκριση της αριθμ. 12/2013 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας που αφορά «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»

Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΟΑΠΝ. 
6.      

Αναμόρφωση -Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2013.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.      

Διαγραφή ποσού 675,68 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, διότι βεβαιώθηκε εκ παραδρομής

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
8.      

Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2013

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.      

Τρόπος εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» κατά την Εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δρεπάνου

  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. 

Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Άνω Κώμης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

11. 

Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

12. 

Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των α) 5ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης, β) 9ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης, γ) 14ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης, δ) 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης Α΄ τμήματος, στ)15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης Β΄τμήματος.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

13. 

Έγκριση της αριθμ. 67/2013 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση)

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
14. 

Υποβολή απόψεων επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα, σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
15. 

Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Έρευνα Λατομείου Μαρμάρων» στην Τ.Κ. Αγ. Χαραλάμπους της Δ.Ε. Ελλησπόντου στη θέση «Κρανιά», της ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
16. 

Έγκριση της αριθμ. 18/2013 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2013»

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Πρόεδρος Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης
17. 

Ανακήρυξη δικαιούχων για λήψη βοηθήματος γάμου του Δρίζειου κληροδοτήματος, για το έτος 2013.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης

18. 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης

 Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης

19. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 25-04-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ