Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριάζει στις 15 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Μαρτίου, στις 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2. Υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON – 2016.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα ενός Λεωφορείου 34 θέσεων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5226 στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για την ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 635/2011 Α.Δ.Σ. που αφορά «Παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.
 Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Ν. Νικοπόλεως»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Οικιστική αναβάθμιση Οικισμών Δ.Ε. Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τουαλετών σχολικού κτιρίου Χαρ. Μεγδάνη – 11ο Δημοτικό Σχολείο»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή όψεων – άρση επικινδυνότητας – χρωματισμοί σχολικού κτιρίου Μούκα»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυο Ακαθάρτων Δ.Δ. Κρόκου Δήμου Ελίμειας Β’ Φάση»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων:
α) Ανόρυξη Αρδευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Πολυμύλου, β) Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών μεταξύ Οικισμών, Ανακατασκευή Αύλειου Χώρου & Χώρου Γηπέδων Μπάσκετ στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων – Διαγραφή διαφόρων ποσών.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
15. Παραγραφή των απαιτήσεων από το Δήμο Κοζάνης συνολικού ποσού 1.688.181,15 ευρώ, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16. Ανανέωση χρονικής διάρκειας μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
18. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου, για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
19. Εξέταση αίτησης Χαρέλα Γεωργίου για διαγραφή προσαυξήσεων ποσού 720,11 ευρώ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
20. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
21. Λειτουργία Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και καθορισμός τομέων και ειδικοτήτων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
22. Έγκριση Πρακτικού Νο 6 της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστροφής Υλικών.
23.  Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης α)5/2017 «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2017» και β)11/2017 Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΚΔΒΚ (προσθήκη σε άρθρο)
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κοζάνης.
24. Καθορισμός των θέσεων υδρονομέων ανά τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου υδρονομέων για το 2017.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
25. α) Έκδοση αδειών συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις Δρεπάνου και Αιανής, β) Καθορισμός χώρων διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων Δρεπάνου και Αιανής, γ) Εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Δρεπάνου, γ) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
26. Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε επαγγελματική άδεια πωλητή Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
27. Απευθείας εκμίσθωση χώρων για λειτουργία κυλικείων Κ.Α.Π.Η.  Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.
28.  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις