Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και ώρα 20.00  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.  Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας βάσει των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
3.  Εξέταση της αριθμ. 52/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση ή μη της παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
4.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: Πιλοτικό Υβριδικό Σύστημα Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
5.  Υποβολή τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
7.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
8.  Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
9.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια τριών Ηλεκτρικών  Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
10.  Εξέταση των αριθμ. 53/2017, 54/2017 και 55/2017 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορούν την κοπή δένδρων σε διάφορες περιοχές.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
11.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Οικιστική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας & Οινόης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
12.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Συντήρηση Υπαίθριου Θεάτρου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
13.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
14.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
15.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
16.  Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
17.  Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμών Δ.Ε.  Κοζάνης.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
18.  Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
19.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
20.  Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
21.  Απευθείας αγορά οικοπέδου εμβ. 98,24 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Μητρ. Φωτίου και Δημογεροντίας, ιδιοκτησίας Γιαταγαντζίδη Παναγιώτη του Παύλου.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.  Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.  Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 546/2016 Α.Δ.Σ. ως προς την επιβολή χαρτοσήμου στο τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.  Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.  Καθορισμός τελών εκμετάλλευσης στεγάστρων αναμονής και των επιφανειών των λεωφορείων»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.  Ανανέωση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.  Έγκριση της αριθμ. 19/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
28.  Εξέταση 7ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Α/θμιας Σχολικής  Επιτροπής
29.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Ο.Τ. 33 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
30.  Έγκριση της με αριθμό 38/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
31.  Έγκριση της με αριθμό 39/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί 4ης Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
32.  Έγκριση της με αριθμό 48/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης  οικονομικού απολογισμού 2016
 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΠΝ. 
33.  Έγκριση της με αριθμό 49/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ–ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης  ισολογισμού 2016
 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΠΝ. 
34.  Έγκριση της με αριθμό 29/2017 απόφασης του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» περί έγκρισης  ισολογισμού – απολογισμού 2016
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΔΚΕΚΠΜ. 
35.  Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
36.  Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
37.  Έγκριση διαγραφής & επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
38.  Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 1.178,00 διαγραφής & επαναβεβαίωσης διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
39.  Εξέταση 6ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Β/θμιας Σχολικής  Επιτροπής
40.  Εξέταση 7ου/2017 Πρακτικού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης με θέμα «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλεξίδας, Πρόεδρος Δ.Σ. Β/θμιας Σχολικής  Επιτροπής
41.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
42.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή κεραμοσκεπής Αρχοντικού Λασσάνη»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 
43.  Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις