Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 14/10/2020
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ" 13/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) Δήμου Κοζάνης 12/10/2020
Ανοιχτός διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κοζάνης 8/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ταχυδρομικά τέλη (ταχυμεταφορές) 8/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υπαίθριων γραμματοθυρίδων για την ΤΚ Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης 8/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών για την βελτίωση των υπηρεσιών αποκομιδής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 8/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μπαταριών-συσσωρευτών για τους κερματοδέκτες του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2020 8/10/2020
Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Άνω Κώμης 6/10/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Προετοιμασίας του Δήμου Κοζάνης στις Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις και Χρηματοδοτήσεις του νέου Πολυετούς Πλαισίου Χρηματοδότησης της Ε.Ε. για την Περίοδο 2021-2027 2/10/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης 30/9/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης 29/9/2020
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης 29/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών προστασίας για την αποφυγή και αντιμετώπιση της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19 για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης 28/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Κοζάνης 28/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου Δ.Ε. Αιανής - Δημ. Υψηλάντη - Ελίμειας και Ελλησπόντου 22/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου Δ.Ε. Κοζάνης 22/9/2020
Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου για το έργο "Βελτίωση Πεζοδρομίων & Κοινόχρηστων χώρων πόλης Κοζάνης" 11/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης Θεομηνιών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη 11/9/2020
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης Θεομηνιών ΔΕ Ελίμειας 10/9/2020