Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Προμήθεια λιπαντικών για το έτος 2011 18/3/2011
Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2011 18/3/2011
Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης 18/3/2011
Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 9/2/2011
Προσωπικό με δίμηνη απασχόληση για Διαχείριση Απορριμάτων 2011 1/2/2011
Προκήρυξη διαγωνισμού: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.». 10/1/2011
Περιληπτική Διακήρυξη για το έργο "Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές, ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δ.Κοζάνης, για την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης". 17/10/2010
Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κοζάνης για την εφαρμογή του Προγράμματος ¨Καλλικράτης¨», 17/10/2010
Συγκρότηση κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας της Κοζάνης 14/9/2010
Γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ¨Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης¨ 6/9/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ» 3/9/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚ’ΡΚΑ – Β’ ΦΑΣΗ», 3/9/2010
Περιληπτική διακήρυξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση του τμήματος του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρης του Δήμου Κοζάνης ¨ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2010¨ για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ 31/8/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης 6/8/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Αλωνακίων Δήμου Κοζάνης» 30/7/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ» 21/7/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚ’ΡΚΑ – Β’ ΦΑΣΗ» 21/7/2010
Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΚΟΙΛΩΝ » 23/7/2010
Απαντήσεις στα ερωτήματα του Π.Α.Δ. - Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης 2/7/2010
Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικoύ διαγωνισμoύ για την «Κατασκευή και λειτουργία ασύρματου δικτύου στην Κοζάνη και στα Δ.Δ. για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο» 21/6/2010