Επιστροφή

Προσλήψεις προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο

 

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Κοζάνης, έχοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 68138/4184/28-12-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και προκειμένου να καλύψει θέσεις καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, ενδιαφέρεται για την σύναψη Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου  με καθηγητές μουσικής για τις παρακάτω ειδικότητες:

1. Πιάνου
2. Βιολιού – Βιολοντσέλου
 

Κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση.

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση
Β) Σύντομο βιογραφικό