Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης (ΣΒΑΚ)

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης (ΣΒΑΚ) επιδιώκει την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Προτείνει μέτρα που διευκολύνουν τις καθημερινές μας μετακινήσεις, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της πόλης από όλους (παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους κτλ.) και μετατρέπουν την πόλη σε ένα ζωντανό, ευχάριστο και ασφαλές  περιβάλλον.

Επιστροφή

Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης

Σκοπός

Οι δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης (Π&Α) χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών στους υπεύθυνους σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για τον εντοπισμό των προβλημάτων, των πιθανών επιτυχιών ή της ανάγκης αναπροσαρμογής ενός ΣΒΑΚ και των μέτρων του.

 

Οφέλη

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση, εάν εφαρμοστούν σωστά, συμβάλλουν:
•Στη βελτιωμένη διαχείριση του έργου και παρακολούθηση της επίτευξης των σκοπών (αν υλοποιήθηκε αυτό που είχε σχεδιαστεί).
•Στην ανάπτυξη περισσότερης γνώσης σχετικά με τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος (για παράδειγμα, εάν το να γίνονται τα λεωφορεία ταχύτερα κάνει τους ανθρώπους να στρέφονται από το αυτοκίνητο στο λεωφορείο).
•Στην καλύτερη καθοδήγηση των μελλοντικών αποφάσεων και επενδύσεων με βάση τα δεδομένα.
•Στη μάθηση, γενικότερα.

 

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης