Επιστροφή

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1), τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12.00,για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.       13η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2014.

2.       Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.

3.       Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου και Ι. Τράντα.

4.       Καθορισμός όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος επί των οδών Ειρήνης-Πανδώρας -Βαλταδώρων.

5.       Επιλογή Τράπεζας για την προθεσμιακή κατάθεση για ένα έτος των εσόδων του κληροδοτήματος «Χρήστου Μανώλη».

6.       Έγκριση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού της προμήθειας Ελαστικών Επισώτρων για το έτος 2014.

7.       Έγκριση ή μη αποτελέσματος διαγωνισμού της προμήθειας Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό των Δ.Ε. Ελλησπόντου –Αιανής-Ελίμειας-Δημ. Υψηλάντη

8.       Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.