Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Υπαίθριο Εμπόριο

Αρμόδια για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή   του   Δήμου Κοζάνης,   την   προστασία   του   καταναλωτή και την προώθηση της απασχόλησης είναι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461355137

email: emporikesdrastiriotites@cityofkozani.gov.gr

 

Ανακοινώσεις που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο

Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών

Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
  • την υπ’ αριθμ. 180/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία

 υπαίθριων αγορών  επ΄ αφορμή  θρησκευτικών εορτών.

  • την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο

κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

  • Την υπ’ αριθμ 375/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται

 τα αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα

α/α

Ημερομηνία

Εορτή

διάφορα

φορητή έψηση

καλλιτεχνήματα

καντίνες

1

07/08/2021

Αγίου Νικάνορα Κοζάνης

4

1

2

1

2

06/08/2021

Μεταμόρφωση Σωτήρα

2

1

1

1

3

15/0/2021

Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγιά) Κοζάνης

3

2

0

1

4

23/08/2021

Παναγιά Φανερωμένη

4

2

0

1

5

26/08/2021

Αγίου Φανουρίου Κοζάνης

3

1

2

0

 

 

Ειδικότερα:

           1) στην υπαίθρια αγορά Αγίου Νικάνορα Κοζάνης, για 4 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης, 2 θέσεις καλλιτεχνημάτων και 1  θέση καντίνας.

            2) στην υπαίθρια αγορά Μεταμόρφωση Σωτήρα Κοζάνης, για 2 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης , 1 θέση καλλιτεχνημάτων και 1  θέσης καντίνας.

            3) στην υπαίθρια αγορά Κοιμήσεως Θεοτόκου ( Παναγιά ) Κοζάνης,  για 3 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 2 θέσεις φορητής έψησης  και 1  θέση καντίνας.

          4) στην υπαίθρια αγορά Παναγιά Φανερωμένη Κοζάνης, για 4 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 2 θέσεις φορητής έψησης και 1 θέση καντίνας.

          5)στην υπαίθρια αγορά Αγίου Φανουρίου Κοζάνης, για 3 θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, 1 θέση φορητής έψησης και 2 θέσεις καλλιτεχνημάτων.

 

Λεπτομέρειες και διαγράμματα