Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζοντας το θεσμικό πλαίσιο για άμεση και υποχρεωτική δημοσίευση όλων των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, δίνει πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Κοζάνης στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Φορέα.