Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Η Γραμμή του Δημότη είναι γραμμή  εξυπηρέτησης των κατοίκων του δήμου Κοζάνης μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2461034000. Στο τηλέφωνο αυτό καταγράφονται αιτήματα για τεχνικά προβλήματα, για την καθαριότητα, το πράσινο, τα αδέσποτα ζώα, την ανακύκλωση, για ατέλειες και κακοτεχνίες σε δρόμους, για θέματα ασφάλειας σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και για κάθε θέμα της καθημερινότητας που αποτελεί αρμοδιότητα του δήμου.

Δείτε το φυλλάδιο

 

Πώς λειτουργεί;

Δικαίωμα Χρήσης της γραμμής έχει κάθε πολίτης που διαμένει στο δήμο έχει το δικαίωμα χρήσης της. Η υπηρεσία υποδοχής του αιτήματος καταγράφει πλήρως τα στοιχεία και το αίτημά του και τα διαβιβάζει την ίδια στιγμή στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του αιτήματος. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση  του αιτήματος εξαρτάται από τη φύση του. Υπάρχουν αιτήματα που λύνονται αυθημερόν και άλλα πιο σύνθετα. Στη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων ο χρόνος αντίδρασης των υπηρεσιών του δήμου δεν ξεπερνά τις 4 εργάσιμες ημέρες.

Διαχείριση Αιτημάτων

Όλα τα αιτήματα καταγράφονται και διαχειρίζονται Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής διαχείρισης προβλημάτων του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (G.I.S) του Δήμου.  

Ενημέρωση του πολίτη

Μετά την καταγραφή του αιτήματος, ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί με τον πολίτη που έκανε το αίτημα προκειμένου να τον ενημερώσει για την εξέλιξη του αιτήματός του τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Ο πολίτης μπορεί  να αξιολογήσει την ταχύτητα των δημοτικών υπηρεσιών, τη συμπεριφορά του προσωπικού, τον βαθμό ικανοποίησής του από τη λύση που δόθηκε και τυχόν υποδείξεις του. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει συνεχής διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος για τη διαρκή βελτιστοποίησή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στατιστικά Στοιχεία

Η διαχείριση των αιτημάτων του Δημότη με τη χρήση εφαρμογής του  G.Ι.S επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τη λειτουργία της γραμμής του Δημότη. Τα αιτήματα που καταγράφονται ομαδοποιούνται σε κατηγορίες με τρόπο που επιτρέπει την παραγωγή αναλυτικών στατιστικών δεδομένων. Υπολογίζεται το πλήθος των αιτημάτων, το αντικείμενο, η εποχικότητα, ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, η αποτελεσματικότητα της λύσης, ο βαθμός ικανοποίησης του πολίτη από τη διοίκηση και μια σειρά άλλων παραμέτρων που αξιοποιούνται για τον προγραμματισμό των τεχνικών και διοικητικών παρεμβάσεων και για την ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓτΔ 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓτΔ 2019

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓτΔ 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓτΔ 2021

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓτΔ 2022

       

 

- Προγραμματισμός ραντεβού στα ΚΕΠ μέσα από το rantevou.kep.gov.gr -

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  (Κ.Ε.Π.)

Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι:
Καθημερινά: 8.00 π.μ. – 7.30 μ.μ. και Σάββατο: 8.00 π.μ. – 1.30 μ.μ.
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη
Τηλέφωνα: 24613.50001-2-3-4
Fax: 24610.47200-1
E-mail: n.kozanis-kozani@kep.gov.gr

Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αιανής

Οι ώρες λειτουργίας του είναι:
Καθημερινά: 7.30 π.μ. – 3.30 μ.μ.
Διεύθυνση: Αιανή
Τηλέφωνα: 24613.52120
Fax: 24610.98644
E-mail: d.aianis@kep.gov.gr

Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας

Οι ώρες λειτουργίας του είναι:
Καθημερινά: 7.30 π.μ. – 3.30 μ.μ.
Διεύθυνση: Κρόκος
Τηλέφωνα: 24613.52312
Fax: 24613.52316
E-mail: d.elimeias@kep.gov.gr

Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου

Οι ώρες λειτουργίας του είναι:
Καθημερινά: 7.30 π.μ. – 3.30 μ.μ.
Διεύθυνση: Ρυάκιο
Τηλέφωνα: 24610.94515
Fax: 24610.94516
E-mail: d.ellispontou@kep.gov.gr

Τμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη

Οι ώρες λειτουργίας του είναι:
Καθημερινά: 7.30 π.μ. – 3.30 μ.μ.
Διεύθυνση: Ποντοκώμη
Τηλέφωνα: 24610.96906, 24613.53410
Fax: 24610.96908
E-mail: d.dipsilanti@kep.gov.gr

 

Τηλέφωνα και Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Δημοτικών Υπηρεσιών

Κατάλογοι Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Διευθύνσεων Κεντρικών και Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης