Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας

Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που υλοποιεί ο Δήμος Κοζάνης και λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε θεσμός συνεχίζοντας την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες της Κοζάνης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των ωφελούμενων με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στο πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης, παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά και εξυπηρετεί σήμερα 435 ωφελούμενους.

 Συσσίτιο

Ο Δήμος Κοζάνης, λειτουργεί, τα τελευταία χρόνια, με ιδίους πόρους και την ενεργή στήριξη εθελοντών το Συσσίτιο απόρων δημοτών. Σε καθημερινή βάση παρασκευάζει 150 μερίδες φαγητού, το οποίο συσκευάζεται και αποστέλλεται σε άπορους και μοναχικούς δημότες. Διανομή τροφίμων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

Το συσσίτιο λειτουργεί χάρη στην εθελοντική συμμετοχή δημοτών και συγκεντρώνει τα τρόφιμα από δωρεές και από καλάθια που υπάρχουν σε διάφορα πολυκαταστήματα τροφίμων.

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Κοζάνης αποτελεί σύγχρονη ανοικτή δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Κοζάνης εξυπηρετεί 25 πολίτες Τρίτης Ηλικίας και ανάμεσα στους σκοπούς του είναι η παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, αλλά και η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος η υποστήριξη ώστε να διατηρήσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Στο Δήμο Κοζάνης λειτουργούν 2 Κ.Δ.Α.Π., τα οποία ως μονάδες δημιουργικής απασχόλησης φιλοξενούν 60 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών στοχεύουν στην ενασχόληση των παιδιών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με την ατομική και οργανωμένη δραστηριότητα, στην καλλιέργεια και διεύρυνση των κλίσεων, των δεξιοτήτων, στη δημιουργικότητα και στην αυτοέκφραση τους και τέλος στην εξυπηρέτηση των γονέων.

 

 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.)

Στο Δήμο Κοζάνης λειτουργεί ένα Κ.Δ.Α.Π.μεΑ., το οποίο ως μονάδα δημιουργικής απασχόλησης φιλοξενεί 17 παιδιά και εφήβους με αναπηρίες, στοχεύοντας στην κοινωνική ένταξη παιδιών και εφήβων, στη στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών και των εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.