Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση γυψωσανίδων 20/6/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αποκατάσταση βλαβών κλιματιστικών μονάδων 20/6/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών δόμησης ΔΕ Κοζάνης 19/6/2024
Συμμετέχοντες εμποροπανήγυρης Δρεπάνου 10/6/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ηχητική κάλυψη θερινών εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης και του OPEN BOOK φέστιβαλ 7/6/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναβατορίου ΑΜΕΑ και μονάδες αερισμού με ανάκτηση θερμότητας για το ειδικό νηπιαγωγείου (Ομάδα Β) 4/6/2024
Συμπλήρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου 31/5/2024
Οριστικά αποτελέσματα επιλογής εκθετών εμποροπανήγυρης Δρεπάνου 31/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης (Ομάδα Α) 30/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ομάδα Α) 30/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απολύμανσης και μυοκτονίας 28/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επανεγκατάστασης δενδροστοιχιών πόλης Κοζάνης 28/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων 28/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων υδροληψιών 28/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες γεωλογικών διασκοπήσεων 27/5/2024
Περιληπτική διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την αναβάθμιση υφιστάμενων γεωτρήσεων Δήμου Κοζάνης 21/5/2024
Περιληπτική διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάπλαση εξωτερικού χώρου κλειστού γυμναστηρίου κοινότητας Λευκόβρυσης ΔΕ Κοζάνης 20/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση κεραμοσκεπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Κοζάνης 24/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναβατορίου ΑΜΕΑ και μονάδες αερισμού με ανάκτηση θερμότητας για το ειδικό νηπιαγωγείο 23/5/2024
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια λαμπτήρων για χρήση ΦΟΠ Δ.Ε. Αιανής και Ελίμειας 23/5/2024