Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Διεύθυνση : Δημαρχείο, Πλατείας Νίκης 1 (Ισόγειο)

Ώρες καταγραφής καταγγελιών :
Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 8:30 - 11:30

Τηλ. 24610.50361
 

- Διαβάστε τον Κώδικα Λειτουργίας του Συμπαραστάτη
- Κατεβάστε το Έντυπο Καταγγελίας και Αναφοράς

 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης της 27ης Φεβρουαρίου 2015 εκλέχθηκε με πλειοψηφία των 2/3 μελών του ανωτέρω συμβουλίου ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης η δικηγόρος Αικατερίνη Τσιομπάνου του Μιχαήλ (απόφαση 44/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης). Διαβάστε το βιογραφικό της κ. Τσιομπάνου

Ετήσιες Εκθέσεις

-  Ετήσια Έκθεση 2016

Προσκλήσεις Εκδηλώσεων (2016-2017-2018)

 
      
 
Εισηγήσεις των εκδηλώσεων:
 
 
 
 

- Εξέλιξη των αναθέσεων στο Ευρωπαικό Δίκαιο & οι προυποθέσεις εξαίρεσης τους απο το Ν. 4412/2016 (BINTEO)

 

Ο θεσμός

Δυνάμει του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί θεσπίστηκε ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιευέται στην ιστοσελίδα του δήμου, με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.

Ο Συμπαραστατης ασχολείται αποκλειστικά με την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των Επιχειρήσεων του. Η αρμοδιότητά του αφορά “κακοδιοίκηση” δηλαδή πράξη ή παράλειψη του Δήμου κατά παράβαση της υποχρέωσης του που απορρέει από το Νόμο ή γενική αρχή. Οι παρατυπίες, η μη δίκαιη μεταχείριση, οι διακρίσεις, η κατάχρηση εξουσίας, η παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, η άρνηση παροχής πληροφοριών και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση συνιστούν μορφές κακοδιοίκησης.

Ο συμπαραστάτης λειτουργεί στην ουσία ως διαμεσολαβητής, με στόχο την εξεύρεση λύσης. Είναι ένα όργανο προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη που βοηθάει στην καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Δεν λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Δήμου ή του Δημότη αλλά ως ανεξάρτητη αρχή που προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση κοινα αποδεκτή από τα αντιμαχόμενα μέρη. Για αυτό και πρέπει να είναι ένα οργανο ανεξάρτητο και ουδέτερο.

 

Κυριότερες Παρεμβάσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης του έτους 2018

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2/2018 - Αίτημα για χορήγηση προϋπηρεσίας από νομικό πρόσωπο του Δήμου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2018 - 
Απαλλαγή ακινήτου από δημοτικά τέλη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2018 -
Αίτημα για διάνοιξη δρόμου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6/2018 -
Διαφωνία ως προς το ύψος των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 7/2018 -
Διαφωνία ως προς το ύψος των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 8/2018 -
Καθυστερημένη δήλωση θανάτου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 9/2018 -
Διαφωνία με τη ΔΕΗ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 10/2018 -
Αίτημα ρύθμισης κατάστασης σε κοινόχρηστο χώρο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 11/2018 -
Αίτημα ρύθμισης κατάστασης σε κοινόχρηστο χώρο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 13/2018 -
Αίτημα αποζημίωσης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 16/2018 -
Κοπή δέντρου άνευ αδείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 25/2018 -
Εξαίρεση του Συμπαραστάτη από έκδοση διαμεσολάβησης
 

Κυριότερες Παρεμβάσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης του έτους 2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6/2017 - Αίτημα για διαγραφή βεβαιώσεων οφειλών από επιβολή προστίμων ΚΟΚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 7/2017 - Αίτημα για μετακίνηση περιπτέρου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 8/2017 - Αίτημα για τον καθαρισμό ρέματος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 9/2017 - Αίτημα για επανασύνδεση ύδρευσης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 11/2017 - Αίτημα για διόρθωση εσφαλμέ νης κατασκευής πεζοδρομίου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 12/2017 - Αίτημα για χορήγηση άδειας μικρής κλίμακας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 13/2017 - Αίτημα για αλλαγή ονομασίας οδού
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2017 - Αίτημα για διόρθωση στοιχείων δημότη στην Οικονομική Υπηρεσία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κυριότερες Παρεμβάσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης του έτους 2016

 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2016 Έλλειψη αρμοδιότητας του συμπαραστάτη στις σχέσεις των ιδιωτών με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 2/2016 Έλλειψη αρμοδιότητας του συμπαραστάτη όταν υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν διερεύνηση μέσω μαρτυρικών καταθέσεων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2016 Παράλειψη της τεχνικής υπηρεσίας κατά τη διενέργεια ανάπλασης
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2/2016 Έλεγχος νομιμότητας της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2016 Αδυναμιία της ΔΕΥΑΚ να παρέχει θερμική ενέργεια σε οικοδομή
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2016 Παράνομος χαρακτηρισμός σε πεζόδρομο θέσεων παρκαρίσματος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2016 Διαγραφή προσαυξήσεων και συμψηφισμός οφειλής δημότη προς το Δήμο με οφειλή του Δήμου προς το δημότη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6/2016 Διαγραφή προσαυξήσεων με την εφάπαξ καταβολή της οφειλής και την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν.4354/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 7/2016 Αίτημα διόρθωσης των λογαριασμών που εκδίδει η ΔΕΥΑΚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΣΗΣ 8/2016 Παράλειψη της διοίκησης να απαντήσει σε αίτημα δημότη
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 9/2016 Διαμαρτυρία ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας για τον χαρακτηρισμό του ως συνοφειλέτη στις δαπάνες κατανάλωσης της τηλεθέρμανσης και της ύδρευσης από τον μισθωτή-καταναλωτή της οριζόντις ιδιοκτησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 10/2016  Αίτημα προς τη Διεύθυνση  Καθαριότητας για τη ρύθμιση των σημείων που τοποθετούνται οι κάδοι των απορριμάτων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 13/2016 Αίτημα διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2016 Αίτημα για δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου από τη μητέρα ως ασκούσα τη γονική μέριμνα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2016 Διαμαρτυρία ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας για τον χαρακτηρισμό του ως συνοφειλέτη στις δαπάνες κατανάλωσης της τηλεθέρμανσης και της ύδρευσης από τον μισθωτή-καταναλωτή της οριζόντις ιδιοκτησίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 16/2016 Αίτημα μετακίνησης κάδου για λόγους υγείας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 17/2016 Αίτημα υποβολής σε ρύθμιση στη ΔΕΥΑΚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 18/2016 Αίτημα επανασύνδεσης με τη ΔΕΥΑΚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2016 Αίτημα ανάκλησης απόφασης της Επιτροπής ποιότητας ζωής με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργία καταστήματός υγειονομικού ενδιαφέροντος
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2016 Αίτημα για διαμόρφωση κοινόχρηστυ χώρου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 21/2016 Αίτημα για ασφαλτόστρωση δρόμου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 22/2016 Αίτημα για τη διαχείριση αδέσποτου ζώου

Κυριότερες Παρεμβάσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης του έτους 2015

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2015. Διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 2/2015. Δυνατότητα αυτονόμηση μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας στην παροχή τηλεθέρμανσης με την τοποθέτηση θερμιδομετρητή σε οικοδομή που η κατανομή των δαπανών γίνεται με το σύστημα των ποσοστών.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2015. Αίτημα για αποκατάσταση περίφραξης.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2015. Αίτημα για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου λόγω ανυπέρβλητης βλάβης ιδιοκτητών

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 5/2015. Καταγγελία για αδικαιολόγητη καθυστέρηση υπηρεσίας για παροχή αντιγράφων

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 6/2015. Αίτημα για χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης σε υπάλληλο. Προυποθέσεις για την χορήγηση χρηματικής αποζημίωσης σε υπάλληλο των ΟΤΑ λόγω μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές και κατάργηση της χρηματικής αποζημίωσης σε υπάλληλο των ΟΤΑ λόγω μετάταξης σε προβληματική περιοχή.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 7/2105. Αίτημα για αποκατάσταση τοιχίου

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 8/2015. Καταλογισμός οφειλών προς την ΔΕΑΥΚ στον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή οριζόντιας ιδιοκτησίας και στον μισθωτή. Ευθύνη και της επιχείρησης για την δημιουργία οφειλών.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 9/2015. Αίτημα για επιστροφή επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 10/2015. Αίτημα για διαγραφή οφειλής προς τη ΔΕΥΑΚ προς τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή και επιβολής αυτής στον μισθωτή

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 11/2015. Αρμοδιότητα τοπικού συμβουλίου  για την εκμίσθωση ακινήτου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 12/2015. Αίτημα προς την Υπηρεσία για την υπαγωγή οφειλών σε ρύθμιση

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 13/2015. Κοινόχρηστοι χώροι.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2015. Προθεσμία απάντησης της διοίκησης σε αίτημα δημότη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2015. Αίτημα για καταχώρηση των στοιχείων του νέου μισθωτή προς τη ΔΕΥΑΚ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 16/2015. Αίτημα επίλυσης διαφοράς από παράνομη κατάληψη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 17/2105. Αίτημα επίλυσης διαφοράς για κατασκευή κτίσματος από τη ΔΕΥΑ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 18/2015. Αίτημα για χαλικόστρωση στροφής

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2015. Αίτημα για την παράδοση κλειδιών πρώην μισθωμένου ακινήτου

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015. Αίτημα για παύση οπτικής όχλησης-θάμβωση και ηχορύπανσης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 21/2015. Προθεσμία για διενέργεια πράξεως εκ μέρους της διοίκησης

21α/2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 22/2015. Αίτημα εργαζόμενου της ΔΕΥΑΚ για μετάταξη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2015. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 24/2015. Διόρθωση λανθασμένων καταγραφών στο γραφείο δημοτικής κατάστασης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 25/2015. Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 26/2015. Άρνηση χορήγησης δημοσίων εγγράφων

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 27/2015. Αίτημα αποκομιδής μπαζών

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 28/2015. Αίτημα για μεταφορά και καλλιέργεια πηγής

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------