Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε πριν καταθέσετε τις αιτήσεις από την αρμόδια υπηρεσία.  Ευχαριστούμε.

 

Τμήμα Συντήρησης, Λειτουργικής Αναβάθμισης - Συγκοινωνιών - Αδειοδοτήσεων

Απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο τμήμα για αιτήματα που αφορούν στα παρακάτω:

 • Βεβαίωση ονοματοθεσίας & αρίθμησης οδών
 • Βλάβες οδοστρώματος (λακούβες)
 • Κυκλοφοριακή σήμανση
 • Κυκλοφοριακή ρύθμιση
 • Κυκλοφοριακές συνδέσεις (εντός & εκτός πόλεως)
 • Χορήγηση άδειας οριζόντιας σήμανσης εισόδου εξόδου ιδιωτικού χώρου σταύθμευσης
 • Χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας
 • Βάψιμο διαβάσεων & διαγραμμίσεων
 • Συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων
 • Άδεια κατάληψης οδοστρώματος
 • Αποκατάσταση διαρροών σε κοινόχρηστους χώρους
 • Συντήρηση παιδικών χαρών
 • Κατασκευή & συντήρηση πεζόδρομων
 • Συντήρηση πάρκων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων
 • Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας
 • Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων
 • Κλάδεμα & αποψίλωση

Στην αίτηση είναι απαραίτητο να καταγράφονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα σταθερό-κινητό,  διεύθυνση του σημείου που αναφέρεται το αίτημα. Προαιρετικά να αναφέρονται οι συντεταγμένες του σημείου ή υπόδειξη του σημείου στο Google maps.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 50132, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350438
email: sintirisi@cityofkozani.gov.gr

 

Τμήμα Η/Μ έργων− Η/Φ και Αδειοδοτήσεων

Απευθυνθείτε  στο αντίστοιχο τμήμα για αιτήματα που αφορούν στα παρακάτω:

 • Βλάβες του δικτύου δημοτικού φωτισμού
 • Επέκταση και συμπλήρωση - μετατόπιση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού ΦΟΠ
 • Τοποθέτηση – αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους
 • Μικτή ηλεκτροδότηση
 • Φωτισμό σε πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείες  κόμβους
 • Συντηρήσεις – επεκτάσεις Δημοτικών κτιρίων.
 • Συντηρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων.
 • Δικαιολογητικά ανελκυστήρων για καταχώρηση
 • Ηλεκτροδοτήσεις εκδηλώσεων σε πλατείες

Στην αίτηση είναι απαραίτητο να καταγράφονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα σταθερό-κινητό,  διεύθυνση του σημείου που αναφέρεται το αίτημα. Προαιρετικά να αναφέρονται οι συντεταγμένες του σημείου ή υπόδειξη του σημείου στο Google maps.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 50132, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350414
email: hlektrofotismos@cityofkozani.gov.gr

 

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, 50132, Κοζάνη

Τηλ.: 2461350429
email: erga@cityofkozani.gov.gr