Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
ΑΚΥΡΩΣΗ της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 18/4/2018
ΑΚΥΡΩΣΗ της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 18/4/2018
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18/4/2018
Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για επανασύνδεση δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών 18/4/2018
Κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο Δήμων για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση 18/4/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 9ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Α' τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Α' τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Β' τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ενός ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Β' τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης 17/4/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ 16/4/2018
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πρόσληψης Εργατικού Προσωπικού (20 άτομα - ΥΕ Εργατών) 16/4/2018
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΥΜΝΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 13/4/2018
ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ/ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 13/4/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (Προμήθεια κουνουπιέρων σε υφιστάμενα κουφώματα για το Δημοτικό Κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και ενός κουφωμάτων αλουμινίου στο Δημοτικό Κατάστημα Κοίλων) με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 13/4/2018
3η Πρόσκληση 2018 (20.04.2018) 12/4/2018