Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Δημ. Υψηλάντη 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Ελλησπόντου 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαρισμό οικοπέδων και χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Αιανής και Ελίμειας 28/8/2019
Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των αιθουσών του Νηπιαγωγείου Αλωνακίων 28/8/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων 27/8/2019
Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κοζάνης 23/8/2019
Πρόσκληση για ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής 21/8/2019
Προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 21/8/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την "Οικαστική Αναβάθμιση της Δ.Ε. Ελίμειας" 21/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου 20/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου 20/8/2019
14η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16/8/2019
Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ' αφορμή της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Φανουρίου 12/8/2019
4η Πρόσκληση 2019 για Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9/8/2019
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολή προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 6/8/2019
13η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/8/2019
13η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/8/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ» 5/8/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2019 – 2020 Δ.Ε. ΑΙΑΝΗΣ" 5/8/2019
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2019 – 2020 Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ" 5/8/2019