Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΛΙΔΩΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" 20/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ" 20/11/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Μ. Μακεδονομάχων και Καρακάση ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I. & Γ. Μικρού 20/11/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στην Πλατεία Νίκης κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. 19/11/2018
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ" 12/11/2018
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο " ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ" 12/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΠΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ" 9/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ" 9/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" 9/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" 9/11/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στην Πλατεία Νίκης κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. 9/11/2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-11-2018 9/11/2018
22η Πρόσκληση 2018 (12.11.2018) 8/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ" 8/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων οικίσκων για τις ανάγκες εκθεσιακών- πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης" 8/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ" 8/11/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΑΖΟΤΟΠΩΝ ΑΠΟ ΑΔΡΑΝH ΥΛΙΚΑ" 8/11/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ" 8/11/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΙΣΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ" 8/11/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Σιδερών 8/11/2018