Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση σε φωτογράφους από την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. 28/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη α τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη β τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 27/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη του 14ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη του 5ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη του 9ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη του α΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Αναλυτική διακήρυξη του β΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης:ΑPOPSIS 4tet 27/8/2015
ΟΑΠΝ Κοζάνης: Eυχαριστήριο για Ευξείνιο Κύκλο 27/8/2015
Περιληπτική διακήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 27/8/2015
Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 27/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος β τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 14ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 5ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 9ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του α' τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του β΄τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου 27/8/2015