Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση παρουσίασης Στρατευσίμων κλάσης 2019 (γεν. 1998 για κατάθεση Δελτίου απογραφής) 11/12/2015
Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 4/2015 10/12/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών υποστήριξης λογιστικού & φοροτεχνικού χαρακτήρα για την επίβλεψη και λειτουργία του λογιστηρίου της ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε. 10/12/2015
Ψήφισμα διαμαρτυρίας των πολιτών της Π.Ε. Κοζάνης για την κατάσταση στο χώρο της υγείας 10/12/2015
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 9/12/2015
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 9/12/2015
Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 9/12/2015
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης: Πρόχειρος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την υποστήριξη λειτουργίας του λογιστηρίου 8/12/2015
Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει στο Πανκοζανίτικο συλλαλητήριο για το «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο 8/12/2015
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΤΑΔΩΡΩΝ 2 (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ) 7/12/2015
Αναλυτική διακηρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ακρινής 7/12/2015
Αναλυτική διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σιδερών 7/12/2015
Αναλυτικη διακήρυξη προμήθειας Μέσων Ατομικής προστασίας 7/12/2015
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 7/12/2015
Ξεκίνησαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα του Δήμου Κοζάνης 7/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 7/12/2015
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΤΑΔΩΡΩΝ 2 (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ) 7/12/2015
Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Ακρινής 7/12/2015
Περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σιδερών 7/12/2015
Περιληπτική διακήρυξη προμήθειας Μέσων Ατομικής προστασίας 7/12/2015