Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης εμβαδού 24.121,53 τ.μ, στην Τ.Κ. Κοίλων

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 24.121,53 τ.μ στην θέση «ΚΟΤΣΙ ΝΤΕΡΕ» κτηματικής περιοχής Κοίλων (τμήμα του 6 τεμ. Διαν. έτους 1940 «Κοίλα») για απόθεση υλικών, μορφοποίησης και κατεργασίας λίθων για διακοσμητικούς -οικοδομικούς σκοπούς»
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πλ. Νίκης 1, 50131 Κοζάνη, (γραφείο Ακίνητης Περιουσίας) τη Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα από 9:00 π.μ μέχρι 9:30 π.μ ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο Επιτροπής.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), ορίζεται το ποσό των εκατό είκοσι ευρώ (120,00€) το στρέμμα, δηλαδή στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.894,58 €) ετησίως.
Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (2605,12€)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη) τηλ. 24613 50346 κ. Στανέλα Άννα και τηλ. 24613 50319 κ. Γκλιάνα Αθηνά)

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη