Επιστροφή

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύουν στην πόλη της Κοζάνης προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης ΣΟΧ 2/2012

Προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Δικαιολογητικά

Υποβολή Αίτησεων