Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών

Ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 84/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)  -  2 άτομα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  -  2 άτομα

 

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών