Επιστροφή

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 32 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01 / 2012

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 68406/15-10-2012 προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 01/2012), αρχίζει στις 24 Οκτωβρίου 2012 και λήγει στις 02 Νοεμβρίου 2012.