Επιστροφή

Ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης για τα αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

O Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια της ενημέρωσης των επιτυχόντων στην προκήρυξη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, διευκρινίζει ότι, αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από την προκήρυξη διαδικασίες (έκδοση αποτελεσμάτων 20/8, δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι 23/8, αποδοχή θέσης μέχρι 30/8), θα ζητήσει από τον αρμόδιο φορέα (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) να προχωρήσει στην πρόσληψη του προσωπικού που είναι άμεσα απαραίτητο το συντομότερο δυνατό (αν είναι δυνατό από 31/8), έτσι ώστε εντός Σεπτεμβρίου να έχουν προσληφθεί όλοι οι επιτυχόντες.

Σε κάθε περίπτωση όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν διαφωνίες με τα αποτελέσματα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέχρι τις 23/8 στον αρμόδιο φορέα που είναι το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ θα βρίσκεται σε συνεργασία μαζί του για την όσο το δυνατό συντομότερη πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού.