Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  υπ' αριθμ.  ΣΟΧ 1/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος, στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» στον άξονα προτεραιότητας 08», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».


Ανακοίνωση
Έντυπο αίτησης
Παράρτημα
Προθεσμία