Επιστροφή

Αναμορφωμένοι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (21451/10-08-2021), 106 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, έπειτα από έλεγχο δικαιολογητικών,  οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2021-2022.

 

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης