Επιστροφή

Β' Αποτελεσμάτα των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης, αναρτήθηκαν την Τετάρτη 02-06-2010.
 
Οι επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων, οι οποίοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά κατά τις ημερομηνίες των Α΄ Αποτελεσμάτων, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου έως την Δευτέρα 14-06-2010.
 
Αιτήσεις Θεραπείας γίνονται επίσης δεκτές κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
 
 
ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ