Επιστροφή

Προκήρυξη για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη

Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για θέματα οικονομικής φύσεως που θα γίνει με επιλογή, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία (zip)