Επιστροφή

Πρόσληψη καθηγητών πιάνου στο Δ.Ω.Κ.

 

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, προτίθεται να προσλάβει για το Δημοτικό Ωδείο, δύο (2) καθηγητές πιάνου για συνοδεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασία ακρόασης από καλλιτεχνική επιτροπή του Ωδείου.

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

§               Αίτηση

§               Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

§               Πτυχίο ή Δίπλωμα πιάνου

§               Βιογραφικό σημείωμα

§               Προϋπηρεσία

 

Κατάθεση δικαιολογητικών στα γραφεία του Οργανισμού έως την Δευτέρα 5 Μαρτίου, στα γραφεία Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη. Πληροφορίες στο τηλ. 2461023356 Φ. Διάφα