Επιστροφή

Προσωρινά αποτελέσματα καθαρισμού σχολικών μονάδων 2022-2023

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2022-2023.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση, που δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sxolk@cityofkozani.gov.gr και με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022.

 

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων (πλήρους)

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων (4 ώρες)

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων (3 ώρες)

Προσωρινός πίνακας κατάταξης

Προσωρινός πίνακας απορριπτέων