Επιστροφή

Τελικά αποτελέσματα καθαρισμού σχολικών μονάδων 2022-2023

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή  19 Αυγούστου 2022 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2022-2023.

 

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (πλήρους)

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (4 ώρες)

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (3 ώρες)

Τελικός πίνακας κατάταξης

Τελικός πίνακας απορριπτέων