Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.)

Το νέο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (G.I.S.) του Δήμου Κοζάνης αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Λειτουργική Αναβάθμιση και Ενοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ)» το οποίο αφορούσε:

1. στην αναβάθμιση και επέκταση των εγκατεστημένων λογισμικών του  Δήμου Κοζάνης και της ΔΕΥΑΚ

2. στην παροχή Υπηρεσιών σχεδιασμού και ενοποίησης των υφιστάμενων βάσεων γεωχωρικών δεδομένων       του Δήμου Κοζάνης και της ΔΕΥΑΚ

3. στη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σχήμα

4. στην εκπαίδευση του προσωπικού στη νέα τεχνολογία

Η τρέχουσα διαδικτυακή εφαρμογή του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος περιλαμβάνει εφαρμογές για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη και εφαρμογές που αφορούν στη βελτιστοποίηση  των δημοτικών υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) του Δήμου Κοζάνης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://gis.cityofkozani.gov.gr/portal

 

Εφαρμογές G.I.S. για τον πολίτη και την επιχείρηση

Οι εφαρμογές για τον πολίτη είναι προσβάσιμες μέσω της κατάλληλα προσαρμοσμένης κεντρικής σελίδας του Portal που δημιουργείται στην υποδομή του Δήμου. Μέσα από ένα gallery εφαρμογών ο τελικός χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί με ευκολία σε εκείνη που τον ενδιαφέρει.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εφαρμογές:

1. Εφαρμογή για τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου

Το Ημερολόγιο Εκδηλώσεων βοηθά τους πολίτες ή τους επισκέπτες της πόλης να ανακαλύψουν συναυλίες, θέατρα, φεστιβάλ και άλλες δραστηριότητες στο δήμο και στη συνέχεια να τα προσθέσουν στο ημερολόγιό τους. Για τον εντοπισμό μιας εκδήλωσης, ο πολίτης απλώς πληκτρολογεί μια διεύθυνση στο πλαίσιο αναζήτησης ή χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία της συσκευής του. Οι εκδηλώσεις και οι σχετικές πληροφορίες τους επισημαίνονται στο χάρτη και παρουσιάζονται στον πολίτη. Οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν ένα ή περισσότερα συμβάντα στη λίστα τους και να τα προσθέσουν στο ημερολόγιό τους σε smartphones, tablets ή H/Y. Συμπληρωματικά με την ενημέρωση, υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρησης μιας πολιτιστικής δράσης από τον οργανωτής της εκδήλωσης γιατην προώθησή της. Η εκδήλωση εμφανίζεται στην εφαρμογή πολιτιστικών δρώμενων μόνο εάν ο διαχειριστής εγκρίνει την καταχώρησή του οργανωτή.

 

2.Εφαρμογή εύρεσης θέσεων parking/AMEA

Στην εφαρμογή για θέσεις parking, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια εφαρμογή αναζήτησης και απεικόνισης των σχετικών πληροφοριών με τις θέσεις παρκαρίσματος αλλά και των θέσεων για ΑΜΕΑ. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα Search widgets μπορεί να αναζητά και να πλοηγείται στις σχετικές πληροφορίες. Τα σύμβολα του χάρτη είναι επίσης τέτοια ώστε να βοηθούν τους χρήστες να ερμηνεύουν σωστά αυτό που βλέπουν.

3.  Εφαγμογή εύρεσης φαρμακείων

Μέσω της εφαρμογής αυτής ο χρήστης εισάγοντας την τοποθεσία του από τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκει τα φαρμακεία που είναι σε κοντινότερη απόσταση.

 

4. Εφαρμογή Ενημέρωσης για τα υπό εκτέλεση έργα

Ο πολίτης έχει στη διάθεσή του είτε Search widgets είτε λίστα με τα έργα που είναι υπό εξέλιξη. Επιλέγοντας κάποιο από αυτά μέσω της λίστας ο χάρτης εστιάζει στα σημεία αποκλεισμού λόγω του συγκεκριμένου έργου. Επίσης, ο πολίτης μπορεί να κάνει αναζήτηση διεύθυνσης για να εντοπίσει αν κοντά σε αυτή υπάρχει κάποιος αποκλεισμός δρόμου. Χωρίς να επιλέξει τίποτα ο χάρτης δείχνει το σύνολο των σημείων αποκλεισμού.

5. Εφαρμογή ενημέρωσης για τα τεχνικά έργα του Δήμου

Η εφαρμογή τεχνικά έργα, παρουσιάζει όλα τα περαιωμένα και σε εξέλιξη έργα της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Κοζάνης, με χρήσιμες πληροφορίες που ακολουθούν το κάθε έργο καθώς και φωτογραφικό υλικό.

 

6. Εφαρμογή πολιτικής προστασίας

Στην εφαρμογή πολιτικής προστασίας, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα περιβάλλον αναζήτησης και απεικόνισης των χώρων καταφυγής πληθυσμού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σε περίπτωση σεισμού.

7. Εφαρμογή ενημέρωσης για τις δημοτικές υπηρεσίες

Εμφανίζει την τοποθεσία και πληροφορίες επικοινωνίας των διευθύνσεων και των υπηρεσιών του δήμου Κοζάνης.

 

8. Εφαρμογή "Διαφημίστε την επιχείρησή σας"

Οι επιχειρήσεις του Δήμου Κοζάνης μπορούν να προβληθούν σε ψηφιακό χάρτη, προσβάσιμο από τους πολίτες. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης μπορεί να εγγραφεί χρησιμοποιώντας λογαριασμό ESRI, Facebook, Google ή Guest και κατόπιν να καταχωρεί τα στοιχεία της επιχείρησης και φωτογραφικό υλικό, τα οποία θα κοινοποιούνται στο κοινό καθώς μαζί με την τοποθεσία της.

 

Εφαρμογές G.I.S. για τις Υπηρεσίες του Δήμου

Οι εφαρμογές που περιγράφονται παρακάτω είναι προσβάσιμες μόνο από τους υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών.

 

1. Εφαρμογή Πολεοδομίας

Η εφαρμογή παρέχει χρήσιμα εργαλεία σχετικά με τη διαχείριση των εγγράφων τεχνικών εκθέσεων / διαγραμμάτων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού και οικοδομικών άδειων για ένα τμήμα Πολεοδομίας. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να κάνει αναζητήσεις σχετικές με τεχνικές εκθέσεις / διαγράμματα δίνοντας στην αναζήτηση τον αριθμό και το έτος, τροποποιήσεις με βάση τον αριθμό, οικοδομικές άδειες με βάση τον αριθμό και το έτος.  Επιπλέον έχει δυνατότητες zoom in, zoom out, αλλαγή διαφάνειας, εναλλαγές υποβάθρων, αναζητήσεων διευθύνσεων ή περιοχών, καθώς επίσης και μενού εκτυπώσεων και επεξεργασίας γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων. Η εφαρμογή συμπεριλαμβάνει σχήμα βάσης δεδομένων, ώστε να γίνει εμπλουτισμός των δεδομένων από το εκάστοτε τμήμα Πολεοδομίας. Για την πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής το αρμόδιο τμήμα του δήμου έχει την δυνατότητα να συμπεριλάβει επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα. Για παράδειγμα σε μια τεχνική έκθεση θα μπορούσε να επισυνάπτεται το σχετιζόμενο διάγραμμα εφαρμογής σε μορφή pdf με δυνατότητα λήψης ή εκτύπωσης.

 

2. Εφαρμογή Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί στην ουσία μία ομάδα επιμέρους εφαρμογών που στόχο έχουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των γεωγραφικών δεδομένων μιας Δ.Ε.Υ.Α.Οι επιμέρους εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω της κατάλληλα προσαρμοσμένης κεντρικής σελίδας του Portal που δημιουργείται στην υποδομή του Δήμου. Μέσα από ένα gallery εφαρμογών ο τελικός χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί με ευκολία σε εκείνη που τον ενδιαφέρει, όπως φαίνεται ενδεικτικά στην παρακάτω εικόνα. Οι εφαρμογές της ΔΕΥΑ παρέχουν δυνατότητες όπως:

  • εμφάνιση θεματικών επιπέδων με δυνατότητα ενεργοποίησης - απενεργοποίησης των επιπέδων
  • αναζητήσεις σε γεωγραφικά δεδομένα
  • export attribute table σε csv
  • χρήση queries
  • δυνατότητα αθροίσματος αποτελεσμάτων ενός query και λίστα των αποτελεσμάτων
  • εργαλεία zoom in, zoom out, μετρήσεων αποστάσεων και εμβαδόν, σχεδίασης με γραφικά εργαλεία πάνω στο χάρτη, αλλαγής υποβάθρων esri και εργαλείο κοινοποίησης εφαρμογής σε μέσα μαζικής δικτύωσης

 

3. Εφαρμογή Τηλεφωνικού Κέντρου για καταγραφή Προβλημάτων

Η εφαρμογή παρέχει την υποδομή για την καταχώρηση και τη διαχείριση προβλημάτων του Δήμου βελτιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα των συνεργείων και των υλικών για την άμεση επίλυσή τους. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων για τα οποία απαιτείται η παρακολούθηση αιτημάτων παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ενότητες:

- την εφαρμογή καταχώρησης προβλήματος

- την εφαρμογή διαχείρισης προβλήματος

- την εφαρμογή αναφορών

 

4. Εφαρμογή Πρασίνου

Η εφαρμογή παρέχει στην υπηρεσία όλα τα εργαλεία για την εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων των δέντρων της Κοζάνης.

5. Εφαρμογή Ηλεκτροφωτισμού για διαχείριση προσωπικού στο πεδίο

Στην εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού στο πεδίο, ο διαχειριστής του τμήματος ηλεκτροφωτισμού αναλαμβάνει την οργάνωση και το συντονισμό της εργασίας στο πεδίο, κάνοντας ανάθεση στους τεχνικούς, ενημερώνοντας τους τεχνικούς με τα στοιχεία του προβλήματος, την κατάσταση και ορίζοντας προθεσμίες ολοκλήρωσης εργασίας καθώς και σειρά προτεραιότητας.

6. Εφαρμογή Ηλεκτροφωτισμού για διαχείριση φωτισμού

Η εφαρμογή παρέχει στην υπηρεσία όλα τα εργαλεία για την εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση της γεωχωρικής βάσης δεδομένων του ηλεκτροφωτισμού. Η βάση περιέχει πίλαρ, κολώνες και φωτιστικά σε όλο το εύρος του δήμου.