Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δικαιολογητικά για άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Δρεπάνου

Η εμποροπανήγυρη που διεξάγεται κάθε χρόνο, προς τιμή του Αγίου Πνεύματος, στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από 30/5/2015 έως 1/6/2015.


Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη άδεια συμμετοχής, πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Δρεπάνου :


1.       Αίτηση Συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.

2.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, τήρησης συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της Εμποροπανήγυρις.

3.       Φωτοτυπία έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή έναρξης εργασιών.

4.       Φωτοτυπία της πρώτης και της τελευταίας σελίδας από το βιβλίο της ταμειακής μηχανής, που είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5.       Πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής.

6.       Καταβολή του τέλους συμμετοχής.

7.       Δημοτική ενημερότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του Δρεπάνου έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

1.       Κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

2.       Ειδικές άδειες όπως επαγγελματίες τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων, αλλά και άδειες που έχουν χορηγηθεί με ειδικό καθεστώς (πχ αναπήρων πολέμου).

3.       Κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών (ποσοστό 20% επί του συνόλου).