Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Λειτουργία και διαχείριση κοινόχρηστων χώρων

Ο   Δήμος  Κοζάνης, έχοντας  την  σύμφωνη  γνώμη  της  Ελληνικής  Αστυνομίας, η οποία  έχει  την  ευθύνη  της  αστυνόμευσης, μετά  την  κατάργηση  της  Δημοτικής  Αστυνομίας, πρόκειται  να  ξεκινήσει  άμεσα  τον  έλεγχο  της  εφαρμογής  της  υπ' αριθμ.  73/2009  Α.Δ.Σ., που  ρυθμίζει  την  λειτουργία  και  διαχείριση   των  κοινόχρηστων  χώρων (οδών, πεζοδρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων).

 

Είναι  επιτακτική  ανάγκη  και  δείγμα  πολιτισμού να  παρέχεται  η  δυνατότητα  της  ανεμπόδιστης  και  ασφαλούς  χρήσης  των  κοινόχρηστων  χώρων  σε  κάθε  πολίτη, ιδιαίτερα  όμως  στους  αναπήρους, τους  ηλικιωμένους  και  τα  παιδιά,  καθώς  και  στα  οχήματα  εκτάκτου  ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά).

 

Οι  διατάξεις   του  κανονισμού  λειτουργίας  και  διαχείρισης  των  Κ.Χ (73/2009) θα  ισχύσουν  για  το  τρέχον  έτος (2015), έως  την  αναπροσαρμογή  του  σύμφωνα  με  την  νέα  νομοθεσία (ΦΕΚ  2621/31-12-2009), με  νεότερη  Α.Δ.Σ. 

 

Παρακαλούνται  οι  πολίτες  που  καταλαμβάνουν  κοινόχρηστους  χώρους,  μετά  από  άδεια  που  τους  χορηγήθηκε  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  Κοζάνης, να  τηρούν  τις  ισχύουσες  διατάξεις, συμβάλλοντας  στην  εύρυθμη  λειτουργία  της  πόλης  και  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  ζωής  των  δημοτών.