Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 5 Μαϊου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τρίτη, 5 Μαΐου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

,

1.        

Ενημέρωση για την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ύστερα από τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς.

2.        

Έγκριση της αριθμ. 21/2015 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Κοζάνης που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς.

3.        

Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2015 του Δήμου Κοζάνης.
  Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4.        

Καταβολή σε δόσεις ποσών 65.589,00 € και 54.914,07 που οφείλει ο Δήμος Κοζάνης Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.        

Παραχώρηση της χρήσης έκτασης εμβ. 2,00 τ.μ. στην ΟΤΕ Α.Ε. για τοποθέτηση μεταλλικού ερμαρίου υπογείωσης καλωδίων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.        

Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2015 .

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.        

Έγκριση Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης (ΟΑΠΝ)

Α) 48/2015 «Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με συμβάσεις έργου»

Β) «Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα»

Εισηγήτρια: Κα Τσικριτζή- Φτάκα Φάνη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ

8.        

Μη Ανανέωση – Μεταβίβαση αδειών Λαϊκών αγορών του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.        

Χορήγηση η μη άδειας λειτουργίας Οίκου Ανοχής

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.    

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης και 2η παράταση προθεσμίας της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.    

Έγκριση της αριθμ. 28/2015 μελέτης του έργου «Επισκευή οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.    

Έγκριση της αριθμ. 29/2015 μελέτης του έργου «Επισκευή οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αιανής, Ελίμειας, Υψηλάντη, Ελλησπόντου» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.    

Έγκριση της αριθμ. 25/2015 μελέτης «Μίσθωση μηχανημάτων για το έτος 2015»

Και τρόπος εκτέλεσης

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14.    

Έγκριση της αριθμ. 26/2015 μελέτης του έργου «Επισκευές ΔΕ Ελλησπόντου – Υψηλάντη - Αιανής – Ελίμειας»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15.    

Συζήτηση - Λήψη απόφασης για την ανάδειξη η μη του πηγαδιού της κεντρικής πλατείας της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

16.    

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17.    

Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης»

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18.    

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 183.525, 00 τ.μ. και συνοδών έργων στη θέση «ΚΕΡΕΜΙ – ΤΕΠΕ» στην Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

 Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

19.    

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Γραμμή μεταφοράς 150KV Υ/Σ Αντλιοστάσιο Πολυφύτου – Σύστημα (Λαμία-Πτολεμαΐδα) της ΑΔΜΗΕ Α.ε. στους Δήμου Κοζάνης & Σερβίων – Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνη2ς στην Π.Δ.Μ.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

20.    

Έγκριση της αριθμ. 12/2015 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

21.    

Έγκριση της αριθμ. 13/2015 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

22.    

Έγκριση της αριθμ. 14/2015 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελιμείας» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

23.    

Έγκριση της αριθμ. 15/2015 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

24.    

Έγκριση της αριθμ. 16/2015 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης» και τρόπος εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντ/ρχος Κοζάνης

25.    

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις