Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και ώρα 20.00  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.  Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 1/21-03-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού  - Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
2.  Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 2/17-05-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού  - Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
3.  Έγκριση της αριθμ. 23/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού 2016»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
4.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή «Ηπειρώτικα» Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
5.  Συγκρότηση Επιτροπών: α) Χαρακτηρισμού εδαφών και β) Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.  Συγκρότηση Επιτροπών: α) Χαρακτηρισμού εδαφών και β) Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Νέας Ποντοκώμης».
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
7.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
8.  Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής διαφόρων έργων του Δήμου Κοζάνης (Ν.4257/2014 και Ν.4412/2016).
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
9.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου: Επισκευές Δ.Ε. Ελλησπόντου – Υψηλάντη – Αιανής – Ελίμειας.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
10.  Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
11.  Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
12.  Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.  Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.  Εκμίσθωση αγροτεμαχίων α) Δημοτικής Κοινότητας Αιανής, β) Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.  Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.  Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.  Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών – Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων διαφόρων ποσών – Διαγραφές οφειλετών,
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.  Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εμβ. 2.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.  Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου παραδοσιακού νερόμυλου Λευκοπηγής στον Ε.Μ.Α.Σ. «Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής» για μουσική εκδήλωση
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.  Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.  Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.  Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 23189/23.05.2017 αίτησης των α) κ. Καραστέργιου Κατίνας του Στεργίου & β) κ. Μαντζιάρη Στέλλας του Φωτίου, για καθορισμό τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης Ε=463,07 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 030701 στο Ο.Τ. 914Α σύμφωνα με την αριθμ. 6/1990 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΞΕΝΙΑ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.  Τροποποίηση της αριθμ. 416/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
24.  Χωροθέτηση – μίσθωση χώρου – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ» στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.  Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.  Έγκριση της αριθμ. 102/2017 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Τέλη σύνδεσης με δίκτυο Αποχέτευσης»
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
27.  Εξέταση Πρακτικού Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρησης της χρήσης χώρων στο 19ο Δημοτικό Σχολείο και στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κοίλων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ   
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ