Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης τη Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου και ώρα 18.00

Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:       

1.                            Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων Π.Ε. Κοζάνης σχετικά με το Στρατιωτικό Γήπεδο Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Τσικριτζή - Φτάκα Φανή, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.

2.                            Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.                            Σύσταση επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμού για το λογότυπο του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

4.                            Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

5.                            Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών με τίτλο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ » (2ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΑΥΤΙΣΜΟ) – ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ –ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» και συγκεκριμένα:

α) Στρώματα ύπνου.
β) Στρώματα Γυμναστηρίου.
γ) Αξιολογητικά εργαλεία.
δ) Συστήματα σκίασης εσωτερικών χώρων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.                            Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» και συγκεκριμένα:

α) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ- ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ Κ.Λ.Π.

β) ΕΠΙΠΛΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ Κ.Τ.Λ

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.                            Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών τε τίτλο «Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» και συγκεκριμένα για την κατηγορία Γ’ ΕΠΙΠΛΑ.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.                            Έγκριση λύσης της Σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ι.Τράντα 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.                            Έγκριση λύσης της Σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβ. 3.456,47 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.                          Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 5.632,50 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.                          Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.                          Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.                          Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14.                          Έγκριση τροποποίησης συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Ανθοτόπου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15.                          Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της Πλατείας 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16.                          Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17.                          Δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ενόψει της εορτής του Πάσχα.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18.                          Έγκριση παράτασης σύμβασης του υποέργου 5: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης κοινού του έργου «Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού – νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της ΖΕΠ Κοζάνης»

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19.                          Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20.                          Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων και ομβρίων Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21.                          Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή οδοστρωμάτων ΔΕ Αιανής – Ελίμειας – Υψηλάντη – Ελλησπόντου»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22.                          Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές Εργασίες Ολοκλήρωσης 5Χ5 Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23.                          Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Όψεων Δημοτικού Σχολείου Χαρ. Μούκα»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24.                          Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Ασφάλειας Αμαξοστασίου»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25.                          Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Οικισμών»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

26.                          Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Βάσεων- Περιφράξεων Γηπέδου Αιανής»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

27.                          Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Κοιμητηρίων»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

28.                          Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αιανής»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

29.                          Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

30.                          Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

31.                          Συναίνεση του δημοτικού συμβουλίου ως προς τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο κτηματολόγιο & μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας στο ποσοστό 50% ιδιοκτησίας Ο.Σ.Κ., σε οικόπεδο επί της οδού Ολύμπου στο Ο.Τ. 390 της πόλης της Κοζάνης «Δωρεά Κλείδη»

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

32.                          Σύσταση επταμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Μελέτης Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Κοζάνης και ορισμός μελών αυτής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

33.                          Έγκριση για νέα άδεια ίδρυσης καταστήματος μετά την υπ’ αριθμ. 10727/08-03-2016 αίτηση της εταιρίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω προσθήκης κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Βερμίου (3ο χλμ. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης) στην Κοζάνη».

 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

34.                          Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις Δρεπάνου και Αιανής και εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ εμποροπανήγυρης Δρεπάνου.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

35.                          Τροποποίηση της αριθμ. 282/2002 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 677/2002 Α.Δ.Σ. και αφορά «Καθορισμό αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδόμενων με αμοιβή»

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

36.                          Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

37.                          Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ          

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ