Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 8/1/2019
Αναλυτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 8/1/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ–ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2018-2019 ΔΕ ΚΟΖΑΝΗ 7/1/2019
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» 7/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 7/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 7/1/2019
Περιληπτική Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 2/1/2019
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2018-19» 28/12/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» 28/12/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ" 24/12/2018
Περιληπτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 21/12/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ" 21/12/2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ" 21/12/2018
24η Πρόσκληση 2018 (24.12.2018) 20/12/2018
Aνακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων 19/12/2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-12-2018 (26) 19/12/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (5) ΠΕΝΤΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΗΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 18/12/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ" 18/12/2018