Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Ευχαριστήριο του Συσσιτίου του Δήμου Κοζάνης (Ιούνιος 2019) 1/7/2019
Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας» μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της Εγνατίας ΑΤΕΒΕ 28/6/2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη του προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης 28/6/2019
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες) 26/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Προμήθεια και Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης 25/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 24/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ 24/6/2019
Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 27 ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος I & Γ Μικρού 24/6/2019
Διενέργεια Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Δ.Ε. ΕΛΙΜΕΙΑΣ» 21/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 21/6/2019
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 21/6/2019
Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α' βαθμού, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 17/07/2019 21/6/2019
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 21/6/2019
Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων κινητής καντίνας και φορητής έψησης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (Λασσάνεια) 21/6/2019
Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή τη θρησκευτική εορτή Αγίων Αναργύρων 21/6/2019
12η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (19.06.2019) 18/6/2019
10η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής(18.06.2019) 14/6/2019
3η Πρόσκληση 2019 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής 14/6/2019
Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 11/6/2019