Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε μικρές και μεσαίες πόλεις 18/9/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Ενεργειακές Κοινότητες Δήμου Κοζάνης - Ανάθεση υπηρεσιών – εργασιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Κοζάνης για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας" 17/9/2018
Περιληπτική και Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Σκήτης 17/9/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Εκδόσεις εντύπων Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (από τη υπογραφή της σύμβασης έξι(6) μήνες συνολικά και δεκαπέντε (15) ημέρες από την παράδοση των αρχείων για εκτύπωση, αναλυτικά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αριθμ. μελέτη 13/2018) προϋπολογισμού 10.070,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 15/9/2018
Αναλυτική Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 23 & Ωριγένους ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Λαζάρου Ι. Γκέκα 14/9/2018
Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ». 14/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 14/9/2018
18η Πρόσκληση 2018 (17.09.2018) 13/9/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 13/9/2018
Ευχαριστήρια Επιστολή της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης προς την Εταιρεία «ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» 13/9/2018
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/9/2018 13/9/2018
Περιληπτική Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης Συμφωνίας - Πλαισίου με τίτλο: «Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» 12/9/2018
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημοπρασία εκμίσθωσης χώρων που προορίζονται να λειτουργήσουν ως Κυλικεία σε Κ.Α.Π.Η του Δήμου Κοζάνης 11/9/2018
Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 10/9/2018
Δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Συμφωνία- Πλαίσιο για την εκπόνηση Τοπογραφικών Εργασιών για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης» 10/9/2018
Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» 10/9/2018
Ανακοίνωση Υπ'αριθ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7/9/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7/9/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις «Δράσεις εγκαινίων νέου κτιρίου της ΚΔΒΚ» 7/9/2018
Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 7/9/2018