Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 3/3/2017
Ανακοίνωση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του με αριθμ. πρωτ. 4.219/6-02-2017 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» με α.α. 31204 και α.α. 38960 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 2/3/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου 2/3/2017
Γιατί είναι σημαντική η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για την περιοχή μας με θέμα το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 28/2/2017
Συνεχίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης για την Ολοκληρωμένη διαχείριση Απορριμμάτων 28/2/2017
2η Πρόσκληση 2017 (28.02.2017) 24/2/2017
Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στην κεντρική πλατεία παρέχει ο Δήμος Κοζάνης 24/2/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017 22/2/2017
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης ενάντια στην συνεχιζόμενη δίωξη του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη 22/2/2017
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Ορθή επανάληψη 20/2/2017
Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - Ορθή επανάληψη 20/2/2017
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση Α Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Φον Κοζάνη, Β Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Σμύρνης, Γ Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης επί της οδού Λέσβου, Κ.Α.Π.Η Δημοτικής Κοινότητας Αιανής 20/2/2017
4η Πρόσκληση 2017 (21.02.2017) 17/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ” ΚΟΖΑΝΗΣ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη Επαναδημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» 15/2/2017
Περιληπτική Διακήρυξη επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ» 15/2/2017
Να στηρίξουν την δημιουργία Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ζητά ο Δήμαρχος Κοζάνης από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές- Ουσιαστική προοπτική για την περιοχή μας 14/2/2017