Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης για την προετοιμασία του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης - Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων

Σήμερα 28/8/2023 υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση με τίτλο:  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «100 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2030" με συμβαλλόμενους το 

1. Δήμο Κοζάνης 

2. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΠΔΜ-ΕΛΚΕ)

3. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.)»

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση έρευνας για το Δήμο Κοζάνης με στόχο την ανάπτυξη του Κλιματικού Σχεδίου Δράσης (στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών, Κλιματικής Προσαρμογής, Κινητικότητα, Απόβλητα/Κυκλική Οικονομία) του Δήμου με τη συμμετοχή του τοπικού οικοσυστήματος και τη συμμετοχή των πολιτών, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν:

1.     Περιγραφή του σημείου εκκίνησης της πόλης προς την κλιματική ουδετερότητα. Αποτύπωση σχετικών πολιτικών, στρατηγικών, πρωτοβουλιών ή κανονισμών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που σχετίζονται με τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα της πόλης. Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης των εμπλεκομένων και εντοπισμός συστημικών εμποδίων και ευκαιριών στον δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα.

2.     Διαμόρφωση του βασικού υλικού του Σχεδίου Δράσης που θα περιλαμβάνει  τα πιο ουσιαστικά στοιχεία: σενάρια, στρατηγικούς στόχους, επιπτώσεις, χαρτοφυλάκια δράσεων και δείκτες για παρακολούθηση, αξιολόγηση και εκπαίδευση.

3.     Αποτύπωση παρεμβάσεων που διευκολύνουν την κλιματική ουδετερότητα, σχετίζονται  με το οργανωτικό περιβάλλον ή μοντέλα διακυβέρνησης συνεργασίας ή κοινωνικές καινοτομίες και είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν και να ενεργοποιούν τα χαρτοφυλάκια δράσης για το κλίμα που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Η έρευνα για τους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Κλιματικής Προσαρμογής θα γίνει από το ΠΔΜ-ΕΛΚΕ ενώ για τους τομείς Κινητικότητα και Απόβλητα/Κυκλική Οικονομία θα γίνει από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ.

 

 

Τίτλος έργου: “Υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης για την προετοιμασία του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης - Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων”

- Άξονας Προτεραιότητας: Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις
- Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2022
- Προϋπολογισμός έργου: 65.000,00€
- Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο