Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Η Ισότητα των Φύλων στο Δήμο Κοζάνης

Η ουσιαστική Ισότητα των Φύλων είναι ένα πανανθρώπινο ζητούμενου που μπορεί να κατακτηθεί μόνο με την προώθηση της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών, εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, προώθηση της ισορροπίας των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με τον τερματισμό της έμφυλης βίας.

Η ισότητα των φύλων θέλει μία κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου φύλου μοιράζονται εξίσου αγαθά, υποχρεώσεις και δικαιώματα σε όλους τους τομείς:  στην εργασία, στην πολιτική, στην ηγεσία, στον ελεύθερο χρόνο, στην φροντίδα, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή.

Η Ελλάδα ακολουθεί τους στρατηγικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και τις επιταγές της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), τα οποία αποτυπώνονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025.

Ο Δήμος Κοζάνης αναγνωρίζοντας το ρόλο του ως δημοτική αρχή και διαπιστώνοντας ότι η ουσιαστική ισότητα παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο, σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κοζάνης και άλλους φορείς της κοινωνίας, υλοποιούν δράσεις, ευαισθητοποιήσεις & ενημερώσεις για θέματα ισότητας φύλων, έμφυλης βίας κ.ά.

Η Ισότητα Φύλων μας αφορά όλες & όλους!