Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Υπαίθριο Εμπόριο

Αρμόδια για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή   του   Δήμου Κοζάνης,   την   προστασία   του   καταναλωτή και την προώθηση της απασχόλησης είναι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461355137

email: emporikesdrastiriotites@cityofkozani.gov.gr

 

Ανακοινώσεις που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο

Επιστροφή

Συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμέτοχη στην εμποροπανήγυρη Νιαημερου (εκθέτες και εστίαση)

Στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης Νιαημέρου Κοζάνης, η οποία θα λειτουργήσει από Σάββατο 1 Οκτωβρίου έως και Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, μετά τις υπ’ αριθμ. 26866/7-9-22 και υπ’ αριθμ. 26960/9-9-22 υπέβαλλαν και κατανεμήθηκαν σε θέσεις 103 εκθέτες και 8 επιχειρηματίες εστίασης, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 27811/15-9-22 και 27908/16-9-22 έγγραφα μας.

 Για τις λοιπές θέσεις που έμειναν κενές, όπως φαίνονται στους πίνακες 1,2 καλούμε τους ενδιαφερόμενους :

Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21

Β. αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα

Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο της εμποροπανήγυρης στις υπολειπόμενες θέσεις

Τονίζουμε ρητά ότι απαγορεύεται η διάθεση απομιμητικών - παραποιημένων προϊόντων (βάσει Ν.3377/05, Ν4712/20)

Οι τυπικές διαστάσεις των θέσεων είναι: (μήκος Χ πλάτος) 6μ Χ 2,5μ

Οι θέσεις έχουν διαγραμμισθεί με πράσινο χρώμα, επί του εδάφους και ταξινομούνται όπως παρακάτω:

Κενές Θέσεις ζώνης Α: 15

Κενές Θέσεις Ζώνης Β: 18

Κενές Θέσεις Χαλιών: 10

Κενές Θέσεις εστίασης: 2

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

 α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (γενικών Α ή Β, ή χαλιών, ή εστίασης) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.

β. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα)

 

Συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμέτοχη στην εμποροπανήγυρη Νιαημερου (εκθέτες και εστίαση)

Γενικό τοπογραφικό Νιάημερου

Αίτηση συμπληρωματικής

Υπεύθυνη δήλωση